Spomenik kulture

Milovana Glišića 4-4a, Savski venac

link na mapu

Vila Lazića i Mitrovića sagradjena je 1931. godine prema projektu istaknutih beogradskih arhitekata Petra i Branka Krstića, u stilu modernizma. Koncipirana je kao dvojna vila u okviru koje su dva volumena fizički povezana pokrivenom kolonadom, potpuno ogledalski simetrična, kako u unutrašnjoj organizaciji prostora, tako i u spoljašnjoj arhitekturi i parternom rešenju bašte. Disciplinovana moderna geometrija kubičnih formi sledi organizaciju i funkcionalnu hijerarhiju unutrašnjih prostora. Identična organizacija stanova u dva volumena zasnovana je na principu centralne sobe u prizemlju, koji se široko otvara prema salonu i glavnom stepeništu, dok je privatni deo stana smešten konvencionalno na spratu. Specifičan karakter dvojne kuće ostvaren je upravo u kontrastu kubičnih volumena i jakog horizontalnog poteza prizemlja. U obradi fasada autori su koristili neophodni minimum sekundarne plastike, isključivo u funkciji potenciranja svog arhitektonskog koncepta. Vila Lazića i Mitrovića predstavlja izuzetan primer modernog arhitektonskog razmišljanja o formi dvojne kuće i otkriva suštinsko razumevanje odnosa funkcije i forme moderne arhitekture. Značajna je ne samo zbog svojih arhitektonskih i kulturno-istorijskih vrednosti već i kao autorsko delo braće Krstić koji spadaju u red vodećih arhitekata tridesetih godina dvadesetog veka.

Službeni glasnik glasnik RS br. 51/13