Spomenik kulture

Humska 26, Savski venac

link na mapu

Crkva Sv. Arhangela Gavrila sagradjena je 1939. prema projektu arhitekte Grigorija Samojlova kao crkva sa osnovom u obliku sažetog trikonhosa i dva zvonika koja flankiraju zapadni ulaz crkve. Hram je podignut u čast i slavu oslobodilaca iz Prvog svetskog rata, o čemu svedoči natpis iznad ulaza u luneti koji pominje i imena ktitora Milana i Radmile Vukićević. Dinamičnom spoljašnjem izgledu crkve doprinose dekorativni elementi od opeke oko otvora, dvanaestostrana kupola nad centralnim travejem naosa i dve manje kupole nad zvonicima. Naglašena dekorativnost fasade, po ugledu na spomenike moravske škole, ostvarena je izvodjenjem šara u malteru koje oponašaju gradjenje u kamenu i opekama oko ulaza, prozora i na arkadama koje povezuju spratove zvonika. Enterijer crkve dekorisan je umetnički obradjenim mobilijarom izvedenim u duborezu, koji je, kao i ikonoststas izradjen prema nacrtima samog arhitekte. Prestone ikone naslikao je Dragomir Glišić koji je i autor živopisa iz 1985-1987. Osobenost crkve leži u karakterističnom spoju dekorativizma srednjovekovne arhitekture sa funkcionalnošću moderne i primenom savremenih materijala. Svojim stilskim i arhitektonskim karakteristikama Crkva Sv. Arhangela Gavrila pripada značajnijim primerima obnove nacionalnog stila u sakralnom neimarstvu medjuratnog perioda u Srbiji.

Službeni glasnik RS br. 115/05