Spomenik kulture

Admirala Geprata 19, Savski venac

link na mapu

Crkva je podignuta 1863. godine u epohi romantizma sa stilskim karakteristikama čije se poreklo vezuje za tradicije srpskog srednjovekovnog sakralnog graditeljstva. Izgradjena inicijativom mitropolita Mihaila i kneza Mihaila Obrenovića, prvenstveno za potrebe vojske, bila je jedina “garnizonska crkva” u Beogradu i Srbiji. Projekat za crkvu izradili su Pavle Stanišić i Jovan Ristić. Crkva je podužna jednobrodna gradjevina sažetog upisanog krsta, zasvedena poluobličastim svodom sa pet kubeta. U porti se nalaze dve crkvene kuće i nova zvonara, podignute 1865, 1891. i 1939. godine. U starijoj crkvenoj kući bila je smeštena prva beogradska gimnazija od 1865. do 1906. godine. Ikonostas iz 1881. godine radio je Stevan Todorović. Bogati pokretni fond čine vredna dela slikarstva, primenjene umetnosti, zanatstva i knjiško-arhivski materijal. Posebnu vrednost predstavljaju crkvena zvona, od kojih je najznačajnije malo zvono Saborne crkve – prvo koje je zazvonilo posle Hatišerifa iz 1830. godine.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 290/3 od 27.04.1967.