Nepokretna kulturna dobra na teritoriji opštine „NOVI BEOGRAD“

KULTURNA DOBRA

Spomenici kulture

 

Prostorne kulturno-istorijske celine

  • Centralna zona Novog Beograda, Novi Beograd (Odluka o utvrđivanju, „Sl. glasnik RS“ br. 6/21) mapa – pdf

 

Znamenita mesta

DOBRA KOJA UŽIVAJU STATUS PRETHODNE ZAŠTITE

Lokalitet s istorijskim sadržajem

  • Okolina spomenika kulture Staro Sajmište – Logor Gestapoa, blok 17 – između spomenika kulture, Zemunskog puta i Bulevara Mihaila Pupina

obuhvata kat. parcele broj 2339/2, 2339/3, 2341/3, 2341/4, 2341/16, 2341/17, 2341/18, 2341/20, 2341/21, 2341/22, 2341/23, 2341/37, 2341/38, 2341/39, 2341/40, 2341/41, 2341/42, 2341/43, 2341/44, 2341/45, 2341/48, 2342/1, 2342/2, 2342/3, 2342/4, 2342/5, 2344/1, 2344/2, 2344/3, 2344/4, 2344/5, 2344/6, 2350/2, 6662/1, 6662/2, i 6662/3, K.O. Novi Beograd

Graditeljski objekti

  • Zgrada fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, Bulevar umetnosti 20, Blok 39

NEPOKRETNOSTI U POSTUPKU UTVRĐIVANjA ZA KULTURNO DOBRO

Graditeljski objekti

  • Centar mesne zajednice „Fontana“, Pariske komune 13