Nepokretna kulturna dobra na teritoriji opštine “NOVI BEOGRAD”

KULTURNA DOBRA

Spomenici kulture

 

Prostorne kulturno-istorijske celine

 

Znamenita mesta

DOBRA KOJA UŽIVAJU STATUS PRETHODNE ZAŠTITE

 

Graditeljski objekti

  • Zgrada fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, Bulevar umetnosti 20, Blok 39

NEPOKRETNOSTI U POSTUPKU UTVRDjIVANJA ZA KULTURNO DOBRO

Graditeljski objekti

  • Centar mesne zajednice „Fontana“, Pariske komune 13

 

Celine i delovi graditeljskih objekata s istorijskim ili arhitektonskim vrednostima

  • Blokovi 1 i 2 na Novom Beogradu mapa pdf