Nepokretna kulturna dobra na teritoriji opštine „ZEMUN“

KULTURNA DOBRA OD VELIKOG ZNAČAJA

Spomenici kulture

  • Ičkova kuća, Ugao Bežanijske 18 i Svetosavske 23, (Rešenje Zavoda br. 753/4 od 31.12.1965); Kulturno dobro od velikog značaja, (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 14/79)
  • Kuća porodice Karamata, Karamatina 17, (Rešenje Republičkog zavoda br. 929 od 21.12.1950); Kulturno dobro od velikog značaja, (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 14/79)
  • Kuća u kojoj se rodio Dimitrije Davidović, Glavna 6, (Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture APV br. 218 od 27.2.1951); Kulturno dobro od velikog značaja, (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 14/79)
  • Livnica „Pantelić“,Gajeva 15, (Rešenje Zavoda br. 84/2 od 20.10.1971); Kulturno dobro od velikog značaja, (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 14/79)

Prostorne kulturno istorijske celine

  • Staro jezgro Zemuna, (Rešenje Zavoda br. 949/2 od 1.11.1966); Kulturno dobro od velikog značaja, (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 14/79)
    mapa – pdf
KULTURNA DOBRA

Spomenici kulture

Arheološka nalazišta

DOBRA KOJA UŽIVAJU STATUS PRETHODNE ZAŠTITE

Graditeljski objekti

  • Vila  MozerMozerova 7

NEPOKRETNOSTI U POSTUPKU UTVRĐIVANjA ZA KULTURNO DOBRO
(mere zaštite na navedenim nepokretnostima primenjivaće se tek nakon što Vlada RS donese akt o utvrđivanju, koji se objavljuje u “Službenom glasniku RS”)

Graditeljski objekti

  • Fabrika„Teleoptik“, Cara Dušana 13

 

Celine i delovi graditeljskih objekata s istorijskim ili arhitektonskim vrednostima

  • Modernistička celina Zemuna

Granice: 22. oktobra, Karađorđev trg, Karađorđeva, Nikolaja Ostrovskog, Avijatičarski trg