Spomenik kulture

Gavrila Principa 35, Savski venac

link na mapu

Medju malobrojnim starim kućama u Savamali koje su se održale posle regulacije ovog dela grada 1834. godine, nalazi se i ova kuća sagradjena verovatno pre 1830. godine. Ona predstavlja redak primerak stare varoške kuće Beograda iz prve polovine XIX veka sa svim odlikama balkanske arhitektonske tradicije – zidana je u bondruku sa ispunom od opeke, fasade su jednostavno rešene sa erkerom kao dominantom na centralnoj uličnoj fasadi i doksatom na dvorišnoj. Sprat je služio za stanovanje, a u prizemlju je bila kafana. Za kafanu je vezano ime Petra Kočića koji je u njoj napisao svoje prve književne radove. Zbog toga je jedno vreme kafana nosila ime „Kafana Petar Kočić“. Porodica Najdanović je kuću kupila 1893. godine. Kuća Najdanovića je reprezentativan tip kuće koja je bila rasprostranjena u gradovima Srbije u prvoj polovini XIX veka, a danas sačuvana samo sporadično. Izuzev po svojoj starini i arhitekturi, ova kuća je od značaja i za razvoj urbanizma Beograda, s obzirom da predstavlja jednu od repernih tačaka nekadašnje Savamale u kojoj se nalaze začeci moderne urbanizacije.

Službeni list grada Beograda br. 23/84