Spomenik kulture

Kneza Miloša 33-41, Savski venac

link na mapu

Zgrade Generalštaba vojske Srbije i Crne Gore i Ministarstva odbrane u Beogradu podignute su izmedju 1955. i 1965. prema projektu arhitekte Nikole Dobrovića, kao dvočlani ansambl, koji se u vreme gradjenja nazivao Državni sekretarijat za narodnu odbranu. Kompleks karakterišu dva monumentalna, stepenasto završena trakta koji se kaskadno spuštaju ka Nemanjinoj ulici, kreirajući na taj način urbani simbol gradske kapije. Prilaz ka ovim traktovima, blago povučenim u odnosu na regulacionu liniju ulice Kneza Miloša ostvaren je kroz dva monumentalna portika. Osim ekspresivnih kaskadnih formi, fasade odlikuje primena kontrastnih materijala – robusnog, mrko-crvenog kamena iz Kosjerića i belih mermernih ploča sa ostrva Brača. Najupečatljiviji vizuelni motiv predstavljaju prozorske trake na fasadama, oblikovane u duhu poznog modernizma. Dobrovićeva arhitektura Generalštaba i Ministarstva odbrane predstavlja značajno ostvarenje posleratne srpske i jugoslovenske arhitekture. Svojim ekspresivnim formama, urbanističkom dispozicijom i snagom celokupnog ansambla, postavljenog na raskršću najprometnijih gradskih saobraćajnica, ovaj arhitektonski kompleks postao je jedan od najmarkantnijih urbanih slika Beograda.

Službeni glasnik RS br. 115/05