Spomenik kulture

Kneza Miloša 40, Savski venac

link na mapu

Kuća je podignuta 1903. godine; projektovao ju je i u njoj živeo i radio istaknuti arhitekta i profesor univerziteta Nikola Nestorović. Zgrada predstavlja retko sačuvani primerak porodične kuće koja odražava veoma visok stepen stambene kulture u razvoju srpskog gradjanskog društva na početku XX veka. Po svojoj prostornoj kompoziciji i unutrašnjoj dekoraciji, kuća, centralnog rešenja trotraktne osnove sa podrumom, prizemljem i potkrovljem, čini jedinstvo sa simetrično koncipiranim vrtom. Oblikovana je u maniru akademizma XX veka. Estetski kvaliteti se posebno ogledaju u bogatoj arhitektonskoj plastici. Glavna fasada ukrašena je ornamentikom u stilu baroka čiji je autor likorezac Franja Valdman.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 196/6 od 10.06.1963.