Spomenik kulture

Katićeva 2, Savski venac

link na mapu

Kuća Vukićevića sagradjena je za profesora i političara Velimira Velju Vukićevića, prema projektu arhitekte Zarije Markovića iz 1921. godine, sa podrumom, prizemljem i dva sprata. Postakademski je komponovana sa svedenim motivima secesije u obradi dekorativnih elemenata fasade. Osnova je rešena simetrično, a prostorna organizacija je podredjena središnjem delu sa stepeništem.

Osim arhitektonskih vrednosti, kuća ima i istorijski značaj, zbog kontinuiteta življenja i stvaranja tri generacije Vukićevića – profesora Velimira Velje Vukićevića (1871-1930), koji je zauzimao značajno mesto i u politici u prvim decenijama XX veka, kao i njegovih potomaka koji su ostavili značajan trag u srpskoj umetnosti i kulturi druge polovine XX veka.

Službeni glasnik RS br. 39/97