Spomenik kulture

Bulevar kneza Aleksandra Karadjordjevića 96, Savski venac

link na mapu

Dvorski kompleks na Dedinju podignut je u periodu od 1924. do 1936. godine, na imanju kralja Aleksandra I Karadjordjevića, kao privatna porodična rezidencija vladara. Smešten je na najistaknutnijem položaju Dedinjskog brega, čineći harmoničnu celinu sa neposrednim prirodnim okruženjem pošumljene padine prema Topčideru. Kompleks čini niz sukcesivno nastalih objekata – Slamnata kuća, Kraljev dvor sa objektom dvorske kuhinje, kapela Svetog Andreja, zgrada dvorskog ekonomata, zgrada dvorske straže, zgrada dvorske žandarmerije i Beli dvor sa objektima kuhinje i garaže, kao i dvorski park sa Belim paviljonom, koncertnom terasom i bazenom. Najveći deo kompleksa realizovan je prema zamisli arhitekte Živojina Nikolića kao glavnog projektanta, dok je zdanje Belog dvora realizovano po konkursnom rešenju arhitekte Aleksandra Djordjevića. U izgradnji i uredjivanju objekata koji čine kompleks učestvovali su neki od najznačajnijih umetnika, dekoratera, zanatskih radionica i arhitekata, medju kojima posebno mesto pripada arhitektima Viktoru Lukomskom, Sergeju Smirnovu i Nikolaju Krasnovu. Poseban značaj unutrašnjem uredjenju objekata daju bogate zbirke umetničkih dela medju kojima posebno mesto pripada zbirkama dela evropskog i jugoslovenskog slikarstva, zbirci jugoslovenske skulpture, kolekciji tepiha i tapiserija, kolekciji predmeta od srebra, porcelana i stakla, kolekciji nameštaja i biblioteci. Kao jedina izvorno sačuvana vladarska rezidencija u Srbiji, Dvorski kompleks na Dedinju poseduje posebne kulturne i istorijske vrednosti i predstavlja važno svedočanstvo razvoja srpske državnosti u trajanju dužem od jednog veka. Izborom lokacije na kojoj je podignut, uspostavljanjem skladnog odnosa izmedju arhitektonskog rešenja i neposrednog prirodnog okruženja, kao i uredjenjem jedne od najprostranijih i najlepših parkovskih površina, kompleks poseduje i posebne prirodne i horitikulturne vrednosti. Svojim arhitektonskim i stilskim karakteristikama predstavlja pokazatelj estetskih, društvenih i stilskih normi koje su vladale u graditeljstvu Kraljevine Jugoslavije. Kao kompleks koji čuva izuzetno bogatu riznicu dela likovne i primenjene umetnosti, poseduje visoke umetničke, zanatske i estetske vrednosti. Kao rezidencija i mesto protokolarnih i zvaničnih dešavanja, kroz koju su prošle mnoge značajne svetske ličnosti i državnici, objekat svedoči o važnim dogadjajima i ličnostima za nacionalnu i svetsku istoriju.

Službeni glasnik RS br. 11/10