Spomenik kulture od izuzetnog značaja

Bulevar kneza Aleksandra Karadjordjevića 10, Savski venac

link na mapu

Zgrada je sagradjena 1934. godine kao privatna vila Vladislava Ribnikara koji je 1944. godine poklonio Centralnom komitetu KPJ. U kući se i pre rata odvijao ilegalni rad, u njoj su boravili istaknuti revolucionari, a posle bombardovanja Beograda 6. aprila u njoj su bili sklonjeni članovi CK KPJ – Josip Broz Tito, Edvard Kardelj i drugi. U kući je 4. jula 1941. godine održan sastanak Politbiroa CK KPJ. Na tom sastanku donete su istorijske odluke o podizanju ustanka naroda Jugoslavije i formiranju narodnooslobodilačkog pokreta; osnovan je Glavni štab partizanskih odreda Jugoslavije na čelu sa J.B.Titom. Tu su pripremljeni i prvi brojevi biltena Vrhovnog štaba NOB i POJ. Zgrada predstavlja materijalno svedočanstvo jednog perioda razvoja KPJ koja će odrediti dalju sudbinu naroda Jugoslavije.

Službeni glasnik SRS br. 14/79