Spomenik kulture

Tiršova 10 i Pasterova 13, Savski venac

link na mapu

Zgrada je podignuta po projektu arhitekte Milana Zlokovića izmedju 1936. i 1940. godine za smeštaj Univerzitetske dečje klinike koja je tada predstavljala samostalnu zdravstvenu ustanovu. Osnovana 1924. godine, odmah po osnivanju Medicinskog fakulteta u Beogradu, ustanova Dečje klinike mogla je posle smeštaja u sopstveni namenski izgradjen objekat i instaliranja medicinske opreme da primeni i u potpunosti razvije svoju osnovnu funkciju. Kao prostorno rešenje i arhitektonsko ostvarenje, zgrada Univerzitetske dečje klinike posebno se ističe u srpskoj arhitekturi kao primer dosledne primene i upotrebe arhitektonskih elemenata modernističkog pravca. NJeno projektovanje i gradjenje odvijalo se u periodu pune umetničke i stvaralačke zrelosti arhitekte Milana Zlokovića koji je srpsku arhitekturu uveo u moderne evropske tokove.

Univerzitetska dečja klinika predstavlja vrhunac razvoja modernizma kao posebnog pokreta u arhitektonskoj teoriji i praksi.

Službeni list grada Beograda br. 26/92