Prostorno kulturno-istorijska celina

Vračar, Stari grad i Savski venac

link na mapu

Područje uz Ulicu kneza Miloša u Beogradu je prostor koji je počeo da se razvija u vreme vladavine kneza Miloša Obrenovića kao državni, administrativni i vojni centar srpskog Beograda. Prosecanje i uredjenje Ulice kneza Miloša predstavlja rezultat prvog urbanističkog plana ovog dela Beograda četrdesetih godina 19. veka, prema nacrtu Franca Jankea. Plan je predstavljao najmoderniju urbanizaciju koja je uveliko primenjivana širom Evrope. Ulice su se sekle pod pravim uglom i ta nova ortogonalna mreža bila je potpuna suprotnost u odnosu na turski Beograd u šancu sa krivudavim ulicama, te su u Beogradu i Srbiji po prvi put uvedeni evropski principi oblikovanja u arhitekturi i u urbanističkom uredjenju. Na prostoru izmedju današnje Nemanjine i Ulice kralja Milana do kraja 19. veka grupišu se velike javne gradjevine – savamalski konak – dvor kneza Miloša, Velika kasarna, Vaznesenjska crkva, zgrada Državnog saveta, Vojna akademija, Ministarstvo vojno, zgrada Narodne skupštine. Oko dvora je formirana najpre bašta a potom i park koji je odlukom kneza Mihaila iz 1864. godine proglašen narodnim i na taj način postao prvi javni park u Beogradu. Prestižni karakter koji je ulica Kneza Miloša vrlo brzo stekla potvrdjuje tramvajska linija prema „Mostaru“, Vajfertovcu i Topčideru uvedena 1894. godine, kao i reprezentativni stambeni objekti podignuti još krajem 19, a posebno početkom 20. veka u donjem delu ulice. U novim stambenim vilama živeli su ugledni Beogradjani, a nešto kasnije ulicu će naseliti diplomate, visoki činovnici, industrijalci, pisci. Kuće podizane u Ulici kneza Miloša predstavljale su reprezentativne objekte – tipa vila, najčešće u akademskom stilu. Pored njih, pre svega u gornjem delu ulice, podizani su i objekti javne namene u istom duhu. Svoj pečat su krajem 19. i početkom 20. veka u Ulici kneza Miloša ostavila najznačajnija imena beogradske graditeljske scene. U medjuratnom periodu u užurbanoj izgradnji Beograda podizani su rentijerski objekti – višespratnice. Sliku ulice je do početka Drugog svetskog rata najviše odredilo prisustvo velikih javnih gradjevina, poput Ministarstva finansija, Ministarstva šuma i ruda i poljoprivrede i voda, palate starog Generalštaba, zgrade Ministarstva saobraćaja i zgrade Ministarstva socijalne politike i narodnog zdravlja. Posle Drugog svetskog rata na mestu gde su se nekada nalazili Ministarstvo vojno i stara zgrada Vojne akademije, biće podignute zgrade Generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore i Ministarstva odbrane u Beogradu teško oštećene 1999. godine.

„Sl. glasnik RS“ br. 159/20