Spomenik kulture

Kralja Milana 48, Savski venac

link na mapu

Zgrada je podignuta 1895. godine po projektu arhitekata Jovana Ilkića i Milorada Ruvidića. I prvobitna i sadašnja namena objekta od izuzetnog su značaja za razvoj grada. Prvobitna namena Oficirskog doma vezana je za period snaženja srpske države posle proglašenja kraljevine, kao i za tradiciju kraja u kome se tokom XIX veka nalazio čitav niz vojnih objekata (stara Miloševa kasarna, Manjež, Kasarna VII puka itd.). Dom je služio za rekreaciju oficirskog kora. U medjuratnom periodu u Domu su održavani balovi, a tokom treće decenije i izložbe. U posleratnom periodu Dom je rekonstruisan (1969-1971) za potrebe Studentskog kulturnog centra. Prvobitni izgled Doma u osnovnim crtama je sličan današnjem (gabarit, ugaona kula, ornamentika), ali je pri rekonstrukciji izmenjen enterijer, kako u strukturalnom, tako i u oblikovnom smislu. Nekadašnji ugaoni glavni ulaz potpuno je zatvoren, a iz Resavske ulice otvoren je prostrani ulaz sa holom. Uprkos promeni namene, kao i delimičnoj promeni oblika, zgrada Oficirskog doma zahvaljujući svom ugaonom položaju kao i karakterističnoj arhitekturi koja asocira na tvrdjavu, predstavlja spomenik razvoja Beograda krajem XIX veka.

Službeni list grada Beograda br. 23/84