Spomenik kulture

Kozjačka 30 i Vasilija Gaćeše 3, Savski venac

link na mapu

Prvi memorijalni muzej u Beogradu otvoren je 1963. godine u kući koju je sagradio i u kojoj je živeo i radio vajar Toma Rosandić (1878-1958). Toma Rosandić je delovao u Splitu, Rimu, Firenci i Beču. NJegova vezanost za Beograd počela je pre Prvog svetskog rata, kada se doselio i nastanio u kući u kojoj se nalazi kafana „?“. Rat je proveo u emigraciji. Po povratku u Beograd, dobio je od Beogradske opštine za stanovanje Božićevu kuću, a 1927. sagradio je na Senjaku svoj dom sa ateljeom. Bio je profesor Umetničke škole, osnivač i prvi rektor Umetničke akademije i redovni član Srpske akademije nauka od 1946. godine. Iz Beograda se preselio u rodni Split 1955. godine. Testamentom je ostavio gradu Beogradu svoju imovinu – dom sa ateljeom i veliki broj radova, kao i predmete primenjene umetnosti, lična dokumenta, prepisku i vajarski pribor.

Rešenje Republičkog zavoda za zaštitu spomenika br. 643 od 01.06.1955.