Spomenik kulture

Adresa, Savski venac

link na mapu

Zgrada Sokolskog doma „Matica“ je sagradjena u periodu od 1929. do 1935. godine prema projektu arhitekte Momira Korunovića, velikog pobornika sokolskog pokreta. Završne radove vodili su arhitekta Matić i inženjer Ristić, dok je autor glavnog portala bio Nikola Krasnov. Prema prvobitnom projektu objekat je zamišljen kao veličanstveni hram sokolstva i trebalo je da bude najlepši ukras Vračara i celog Beograda. Najveći donator bio je Kralj Aleksandar Karadjordjević, te je na kraljevskoj komemoraciji 1934. godine Sokolsko društvo rešilo da Dom „Matica“ prekrsti u Sokolski dom kralja Aleksandra I. U odnosu na prvobitnu zamisao tokom gradnje je došlo do većih izmena. Prvobitno planirana bogata skulptoralna dekoracija je izostala. Prisutna je naglašena simetrija i u vezi sa njom akademska strogost gradjevine, ali je organizacijom masa i reminiscencijama na tradicionalne elemente srednjovekovnog sakralnog neimarstva, autor uspeo da očuva romantičarski karakter izgleda gradjevine. Oko objekta je podignut kompleks sportskih terena i on je više decenija bio centralni sportski objekat u Beogradu. U Velikoj dvorani Živorad Nastasijević je 1941. godine, na površini od 43 m² , naslikao u fresko-tehnici kompoziciju „Za čast otadžbine“. Na njoj je prikazan jedan od najpoznatijih dogadjaja iz nacionalne istorije – prelazak srpske vojske preko Albanije. Posle Drugog svetskog rata freska je prekrečena, ali su čišćenje i restauracija izvršeni 1970-1971. godine. Zgrada Sokolskog doma „Matica“ je objekat značajne arhitektonske i kulturno-istorijske vrednosti. Predstavlja najznačajnije Korunovićevo ostvarenje javne namene u njegovom opusu vezanom za Beograd.

Službeni glasnik RS br. 30/07