Nepokretna kulturna dobra na teritoriji opštine “VRAČAR”

KULTURNA DOBRA OD VELIKOG ZNAČAJA

 

Spomenici kulture

 

  • Zgrada Treće beogradske gimnazije, NJegoševa 15 i Svetozara Markovića 33; (Rešenje Zavoda br. 681/9 od 14.9.1964). Kulturno dobro od velikog značaja (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 14/79)

Znamenita mesta

KULTURNA DOBRA

Spomenici kulture

Prostorne kulturno-istorijske celine

Arheološka nalazišta

  • Antički Singidunum, Stari grad, Savski venac, Vračar, Palilula, Zvezdara, (Rešenje Zavoda br. 176/8 od 30.6.1964.)
DOBRA KOJA UŽIVAJU STATUS PRETHODNE ZAŠTITE
Graditeljski objekti
  • Kuća Nikodija i Marike Bogdanović u Beogradu, Svetog Save 36
  • Kuća arhitekte Sergeja Nikolajeviča Smirnova u Beogradu, Požarevačka 26
  • Kuće u Mačvanskoj ulici u Beogradu, Mačvanska ulica br. 8, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 5, 13, 21, 25, 27 i 29. Katastarske parcele br. 1999/1, 2213/2, 1985, 1986/2, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 2004, 2203/12, 2000, 1936, 1934, 1933/1, 1933/2, 1932/1 i 1932/2 KO Vračar

 

Celine i delovi graditeljskih objekata s istorijskim ili arhitektonskim vrednostima

NEPOKRETNOSTI U POSTUPKU UTVRDjIVANJA ZA KULTURNO DOBRO

Graditeljski objekti

  • Zgrada u Resavskoj ulici broj 18, Resavska 18
  • Stambena zgrada Aleksandra Obradovića u Beogradu, Mome Kapora 2
  • Kuća Nikodija i Marike Bogdanović u Beogradu, Svetog Save 36

 

Celine i delovi graditeljskih objekata s istorijskim ili arhitektonskim vrednostima