Spomenik kulture

Karađorđeva 50, Savski venac

link na mapu

Hotel „Bristol“ podignut je kao zgrada Osiguravajućeg i kreditnog društva Beogradske zadruge između 1910. i 1912. godine po projektu Nikole Nestorovića, jednog od tada vodećih srpskih arhitekata. Zgrada predstavlja jedan od prvih velikih modernih beogradskih hotela i antologijski je primerak savremene srpske arhitekture. Stilska obrada zgrade, izvedena sa secesijskim elementima i motivima, predstavlja zrelu fazu beogradske secesije. Zgrada hotela „Bristol“ u odnosu na socijalne i materijalne prilike vremena u kome je podignuta, predstavlja značajan doprinos građevinskom, arhitektonskom i urbanističkom razvoju Beograda i istaknuto je delo arhitekte Nikole Nestorovića.

Službeni list grada Beograda br. 16/87