Nepokretna kulturna dobra na teritoriji opštine „ZVEZDARA“

KULTURNA DOBRA OD VELIKOG ZNAČAJA

Spomenici kulture

  • Novo groblje, Ruzveltova 50, Odluka, „Sl. list grada Beograda“ br. 16/87; Kulturno dobro od velikog značaja, (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 28/83)
KULTURNA DOBRA

Spomenici kulture

 

Prostorne kulturno-istorijske celine

  • Tašmajdan sa Univerzitetskim centrom u Beogradu (Odluka o utvrđivanju, „Sl. glasnik RS“ br. 104/21) mapa – pdf

 

Arheološka nalazišta

  • Antički Singidunum, Stari grad, Savski venac, Vračar, Palilula,Zvezdara, (Rešenje Zavoda br. 176/8 od 30.6.1964.)
DOBRA KOJA UŽIVAJU STATUS PRETHODNE ZAŠTITE

Graditeljski objekti

  • Mirijevska crkva Svetog proroka Ilije, Vitezova Karađorđeve zvezde 59-61.

 

NEPOKRETNOSTI U POSTUPKU UTVRĐIVANjA ZA KULTURNO DOBRO
(mere zaštite na navedenim nepokretnostima primenjivaće se tek nakon što Vlada RS donese akt o utvrđivanju, koji se objavljuje u “Službenom glasniku RS”)

Graditeljski objekti

  • Crkva Svetog Lazara, XXI divizije 33

 

Spomenici i spomen obeležja posvećeni značajnim događajima i ličnostima

  • Trećepozivačka česma, Dimitrija Tucovića naspram broja 164