Spomenik kulture

Senjačka 35, Savski venac

link na mapu

Vila glumice Marice Popović je sagradjena 1939. godine prema projektu Grigorija Samojlova, jednog od najznačajnijih ruskih arhitekata koji su stvarali u našoj sredini tokom treće i četvrte decenije dvadesetog veka. Gradjena je kao porodična vila za beogradsku glumicu Mariju Pavlović, poznatiju pod umetničkim imenom Marica Popović. U svetu pozorišne umetnosti, delimično i filmske, ostala je zapamćena po zapaženim ulogama dramskih, karakternih i komičnih likova, tumačeći ih na svojstven način pune tri decenije na sceni Narodnog pozorišta, kao njegov stalni član od 1927. godine do penzionisanja 1960. godine. Vila je koncipirana kao slobodnostojeći, jednospratni objekat sa glavnom fasadom izvedenom u vidu dva krila koja se spajaju pod tupim uglom, otvarajući se ka posmatraču. Na njihovom spoju nalazi se valjkasta kula završena kupastim krovom. Izvedena je sa primesama severnjačke arhitekture – naglašene kosim krovovima sva tri krila i bondurčnim gredama utopljenim u beli malter njihovih fasada. Osim bondurka, korišćen je i kamen u vidu rustike po uglovima. Vila glumice Marice Popović predstavlja jedno od najznačajnijih i najoriginalnijih Samojlovljevih rezidencijalnih ostvarenja na Senjaku i Dedinju. Reprezentativan je primer intimizma, karakterističnog za četvrtu deceniju dvadesetog veka, nastao kao pokušaj da se zadovolje težnje ekonomski naprednog gradjanskog staleža. Svojim celokupnim izgledom izražava svojevrstan drugi vid nacionalnog stila u medjuratnom graditeljstvu, sa prepoznatljivim „folklornim“ elementima u izrazu.

Službeni glasnik RS br. 51/13