Arheološko nalazište

Stari grad, Savski venac, Vračar, Palilula, Zvezdara

link na mapu

Arheološko nalazište Antički Singidunum obuhvata kastrum, civilno naselje i nekropole. U periodu od I do VII v. n. e. Singidunum je predstavljao važno strateško uporište na granici prema varvarskim zemljama. U njemu je u I veku bila stacionirana IV Flavijeva legija za čije potrebe je izgradjen veliki kastrum na današnjem platou Gornjeg grada Beogradske tvrdjave. Poseban geografski položaj i raskršće vojnih i trgovačkih puteva uslovili su u Singidunumu i razvoj ekonomski jakog civilnog naselja koje je u svom razvoju prošlo sve faze rimskih provincijskih gradova, počev od canabae-a (uz bedem kastruma), preko municipija, do kolonije. Nekropole su se formirale oko civilnog naselja.

Sistematskim iskopavanjima, kao i slučajnim nalazima prilikom zemljanih radova, otkriveni su mnogobrojni arheološki predmeti – ostaci profane, kultne i grobne arhitekture, skulpture, brojni epigrafski spomenici, keramika i drugi pokretni materijal. Po ostacima materijalne kulture u slojevima neposredno pod nivoom Beograda, Singidunum predstavlja riznicu arheološkog materijala od neprocenjive vrednosti za izučavanje istorije, kulture, topografije, ekonomike i strukture grada i života u njemu.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda br. 176/8 od 30.6.1964.