Spomenik kulture od izuzetnog značaja

Banjički venac 12, Savski venac

link na mapu

Porodičnu vilu sa tajnom prostorijom za smeštaj ilegalne štamparije KPJ podigao je CK KPJ 1940-41. godine po idejama Svetozara Vukmanovića-Tempa i Djordja Andrejevića-Kuna. Tajna prostorija, planom arhitekte Djordja Staševskog nepredvidjena, izvedena je u toku radova. U toj zgradi štamparija je radila od 1.8.1941. – 31.8.1944. godine i nikad nije otkrivena od neprijatelja. U štampariji su radili narodni heroji Slobodan Jović i Branko Djonović. Štamparijom je neposredno rukovodila partijska ćelija čiji je sekretar bila Zagorka Jovanović. Zgrada predstavlja jedinstveno sačuvano autentično svedočanstvo života i rada boraca za oslobodjenje zemlje. U njoj su sačuvani u autentičnom stanju predmeti vezani za aktivnost štamparije. Svedoči o aktivnostima KPJ na polju propagande u uslovima fašističkog terora i predstavlja materijalni dokaz tehničkog izvodjenja idejne borbe KPJ.

Službeni glasnik SRS br. 14/79