Spomenik kulture

Svetozara Markovića 72, Savski venac

link na mapu

Zgrada je sagradjena u vremenu od 1887. do 1892. godine po projektu bečkog arhitekte Antona Haderera. Oblikovana je u duhu akademizma XIX veka, skladnih proporcija i solidne zanatske izrade. Zgradu je podiglo Društvo za vaspitanje i zaštitu dece, osnovano 1879. godine, od dobrovoljnih priloga gradjana Beograda kao Dom sirotne dece. Od 1887. do 1918. godine u ovom Domu je stacionirana, školovana i vaspitavana ratna siročad i napuštena deca sa teritorije srpske, a kasnije i jugoslovenske države. Kao vaspitna ustanova, bila je neobično cenjena u svoje vreme. Odigrala je veliku ulogu u zbrinjavanju i vaspitavanju dece bez roditelja i njihovoj socijalizaciji. Zgrada je u potpunosti sačuvala arhitektonske forme i dispoziciju prostora u kome je tokom poslednje dve decenije prošlog i tri decenije XIX veka delovala ova humanitarna i društveno korisna ustanova za zaštitu dece.

Službeni list grada Beograda br. 16/87