Nepokretna kulturna dobra na teritoriji opštine “BARAJEVO”

KULTURNA DOBRA OD VELIKOG ZNAČAJA

Spomenici kulture

KULTURNA DOBRA

Spomenici kulture

Prostorne kulturno istorijske celine

DOBRA KOJA UŽIVAJU STATUS PRETHODNE ZAŠTITE
KULTURNA DOBRA OD VELIKOG ZNAČAJA

Spomenici kulture

KULTURNA DOBRA

Spomenici kulture

Prostorne kulturno istorijske celine

DOBRA KOJA UŽIVAJU STATUS PRETHODNE ZAŠTITE

 Lokalitet sa etnološkim ili prirodnjačkim sadržajem

  • Izvorište sa česmom „Češmarija“ u Boždarevcu, Boždarevac