Nepokretna kulturna dobra na teritoriji opštine „BARAJEVO“

KULTURNA DOBRA OD VELIKOG ZNAČAJA

Spomenici kulture

KULTURNA DOBRA

Spomenici kulture

Prostorne kulturno istorijske celine

DOBRA KOJA UŽIVAJU STATUS PRETHODNE ZAŠTITE

Graditeljski objekti

  • Barajevska crkva Svetog Nikole sa nadgrobnim spomenicima u porti, Barajevo, Jakova Radosavljevića 25