Spomenik kulture

Sanje Živanović 2a, Savski venac

link na mapu

Vila Rajh je podignuta 1931. godine prema projektu istaknutog beogradskog arhitekte Dušana Babića, u duhu modernih arhitektonskih stremljenja. Koncipirana je kao izduženi paralelopiped, sa dve etaže sa nivoa ulice Sanje Živanović i tri etaže u dubini parcele. Veštom kombinacijom konstrukcije masivnih zidova i stubova na obodnim ivicama, postignut je efekat lakoće i dinamike. Dosledno sprovodjenje principa otvaranja velikih terasa prema bašti, u kombinaciji sa funkcionalistički primenjenim geometrijskim principom oduzimanja mase i uvodjenja stubova, čini ovu vilu jednim od najistaknutijih primera beogradske moderne arhitekture, dok dekorativni tretman fasada ukazuje na priključenje ar deko arhitektonskom pokretu koji se širom Evrope održao sve do početka Drugog svetskog rata. Vila Rajh predstavlja izuzetan primer modernog arhitektonskog razmišljanja i značajno autorsko ostvarenje Dušana Babića koji spada u red vodećih srpskih arhitekata tridesetih godina 20. veka.

Službeni glasnik RS br. 35/13