Spomenik kulture

Generala Šturma 4, Savski venac

link na mapu

Vila Šterić je podignuta 1933. godine kao stambena slobodnostojeća dvospratnica, G osnove, sazdana od formi kubičnih oblika, koncipirana u duhu funkcionalističke arhitekture prezentovane u visokom estetskom dometu. Predstavlja jedno od najznačajnijih modernističkih ostvarenja izuzetno plodnog i značajnog autora srpske moderne Milana Zlokovića. U primenjenom konceptu kubičnog volumena sagledava se uticaj arhitekte. Adolfa Losa, a koncept saglasja enterijera i eksterijera, razudjena osnova i stepenovanje planova po dubini govori o uticaju internacionalnog stila. Funkcija objekta i forma su objedinjeni i uklopljeni u prirodno okruženje, što visoko vrednuje ovu gradjevinu  prema kriterijumima estetskog funkcionalizma. Svedočanstvo je visokog dometa srpske moderne s arhitektonskog i kulturnoistorijskog stanovišta.

„Sl. glasnik RS“ br. 54/19