Nepokretna kulturna dobra na teritoriji opštine “VOŽDOVAC”

KULTURNA DOBRA OD IZUZETNOG ZNAČAJA

Spomenici kulture

  • Spomenik Neznanom junaku, Avala, Beli Potok, (Odluka, „Sl. list grada Beograda“ br. 23/84), Kulturno dobro od izuzetnog značaja, (Odluka, “Sl. glasnik SRS” br. 47/87)
KULTURNA DOBRA OD VELIKOG ZNAČAJA

Spomenici kulture

KULTURNA DOBRA

Spomenici kulture

Znamenita mesta

Arheološka nalazišta

  • Čaršija, Ripanj, (Rešenje Zavoda br. 230/5 od 27.110.1965.)
  • Usek, Banjica, (Rešenje Zavoda br. 124/1 od 7.2.1964.)
DOBRA KOJA UŽIVAJU STATUS PRETHODNE ZAŠTITE

Graditeljski objekti

  • Voždovačke crkve, Vojvode Stepe 136; Beli potok – Vase Čarapića 78; Kumodraž – Kosovskih božura 1.

NEPOKRETNOSTI U POSTUPKU UTVRDjIVANJA ZA KULTURNO DOBRO

Graditeljski objekti

  • Crkva Svete Trojice u Kumodražu
  • Stara kuća porodice Protić u Ripnju, Eračka 9