Spomenik kulture

Kneza Miloša 101, Savski venac

link na mapu

Zgrada Ministarstva socijalne politike i narodnog zdravlja sagradjena je 1933. godine prema projektu jednog od vodećih srpskih arhitekata, Dimitrija M. Leka. Koncipirana je u potpunosti po načelima akademizma, uz primenu stroge simetrije u rešenju osnova i fasada. Smeštena u jednoj od najatraktivnijih beogradskih ulica sa izuzetnim gradjevinskim fondom, realizovana je kao slobodnostojeći, trospratni objekat pravougaone osnove. Kompozicija glavne fasade osmišljena je monumentalno i reprezentativno, s obzirom na karakter ne samo prostora već i namene. Naglašenoj horizontali koja se ogleda u dugačkom uličnom frontu, uspešno se suprotstavlja vertikalni ritam visokih i snažnih kolonada, uspostavljajući na taj način potpunu ravnotežu i harmoniju glavne fasade. Izvesna strogoća iza koje se očitava osvrt na modernizam koji u to vreme postaje dominantan pravac u arhitekturi, uočava se u dosta svedenoj ali dovoljno skulpturalnoj reljefnoj dekoraciji. Autor dve skulpturalne kompozicije na krajevima ulične fasade u nivou prvog sprata je vajar Lojze Dolinar. Arhitektonskom kompozicijom i formom, umetničkom izražajnošću i urbanističkim konceptom, Zgrada Ministarstva socijalne politike i narodnog zdravlja se svrstava u antologijska dela beogradske monumentalne i celokupne srpske medjuratne arhitekture. U plodnom stvaralačkom opusu arhitekte Dimitrija M. Leka, izdvaja se kao njegovo najznačajnije delo u kome je došlo do punog izražaja autorovo poimanje akademizma, utemeljeno na klasičnom obrazovanju ali i percipiranju modernizma kao odraza savremenih kretanja.

Službeni glasnik RS br. 51/13