Nepokretna kulturna dobra na teritoriji opštine „PALILULA“

KULTURNA DOBRA

Spomenici kulture

Prostorne kulturno-istorijske celine

  • Profesorska kolonija u Beogradu, Palilula (Odluka, „Sl. glasnik RS“ br. 104/20)   mapa – pdf

Arheološka nalazišta

Znamenita mesta

DOBRA KOJA UŽIVAJU STATUS PRETHODNE ZAŠTITE

Graditeljski objekti

  • Zgrade Stare klanice, Bulevar despota Stefana 111
  • Crkva Svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana iz 1834. godine u Velikom selu, Veliko selo, Teslina 2

 

NEPOKRETNOSTI U POSTUPKU UTVRĐIVANjA ZA KULTURNO DOBRO
(mere zaštite na navedenim nepokretnostima primenjivaće se tek nakon što Vlada RS donese akt o utvrđivanju, koji se objavljuje u “Službenom glasniku RS”)

Nekropole

  • Jevrejsko groblje, Mije Kovačevića 1

 

Graditeljski objekti

  • Hala Pionir i ledena dvorana, Čarli Čaplina 39

 

Celine i delovi graditeljskih objekata s istorijskim ili arhitektonskim vrednostima

  • Tašmajdan sa Univerzitetskim centrom u Beogradu, mapa pdf