Nepokretna kulturna dobra na teritoriji opštine “PALILULA”

KULTURNA DOBRA

Spomenici kulture

Prostorne kulturno-istorijske celine

Arheološka nalazišta

Znamenita mesta

DOBRA KOJA UŽIVAJU STATUS PRETHODNE ZAŠTITE

 

NEPOKRETNOSTI U POSTUPKU UTVRDjIVANJA ZA KULTURNO DOBRO

Nekropole

  • Jevrejsko groblje, Mije Kovačevića 1

 

Graditeljski objekti

  • Hala Pionir i ledena dvorana, Čarli Čaplina 39
  • Internat studenata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, Mije Kovačevića 11

 

Celine i delovi graditeljskih objekata s istorijskim ili arhitektonskim vrednostima