Spomenik kulture

Nemanjina 15, Savski venac

link na mapu

Kao jedna od prvih modernih kasarni u Srbiji, zgrada je podignuta krajem XIX veka prema planovima arhitekte Dragutina Djordjevića u okruženju koje su činile i druge vojne gradjevine. Oblikovana je u duhu akademizma kao markantni ugaoni objekat sa tri ulične fasade. Projektovana je kao dvospratna zgrada sa podrumom i suterenom, dok je treći sprat dozidan 1927. godine, prema projektu arhitekte Božidara Vukićevića. Glavnim, polihromno rešenim pročeljem dominira veliki, lučno završeni portal i dva simetrično postavljena rizalita u obliku četvrtastih kula, čija se kubeta izdižu iznad krovne konstrukcije. Monumentalnom efektu zgrade doprinose i polukružni prozori sprata, rešeni kao bifore, profilisani podeoni venci i plastični ukras u obliku heraldičkih kartuša sa grbom Kraljevine Srbije. Romantičarski shvaćena plastika fasade sa karakterističnim simbolima, poput štita i oklopa, ukazuje na vojnu namenu objekta. Kasarna VII puka predstavlja jednu od najreprezentativnijih gradjevina namenjenih vojsci sačuvanih do danas.

Službeni list grada Beograda br. 26/92