Spomenik kulture

Kneza Miloša 33, Savski venac

link na mapu

U nizu reprezentativnih zgrada koje su tokom treće decenije XIX veka podignute za potrebe državne uprave u prestonici novoformirane Kraljevine SHS, značajno mesto zauzima palata Glavnog generalštaba. Gradjena u periodu od 1924. do 1928. godine, prema projektu ruskog arhitekte Vasilija Vilhelma Baumgartena, bila je najmonumentalniji objekat vojne namene do tada podignut u Beogradu. Akademski oblikovanim fasadama dominira ritmični niz stubova sa korintskim kapitelima. Ugaoni rizaliti, naglašeni udvojenim stubovima, završavaju se arhitravnim vencem iznad kog su postavljene skulptoralne grupe u punoj plastici, koje predstavljaju kopije motiva iz antičkog ratničkog repertoara. Fasadnu plastiku izradio je ruski vajar Amosov prema nacrtima arhitekte Ivana Rika. Svojom tematikom ona direktno upućuje na namenu objekta, a po svom tehničkom kvalitetu spada medju bolja ostvarenja dekorativne fasadne plastike u Beogradu. U izuzetno bogato dekorisanom enterijeru izdvajaju se štuko i slikane dekoracije tavanica i kompozicija u visokom reljefu „Samson i lav“, rad ruskog vajara Vladimira Zogorodnjuka.

Službeni list grada Beograda br. 23/84