Spomenik kulture

Bulevar vojvode Mišića 17, Savski venac

link na mapu

Izrada projekta za novu zgradu Državne štamparije, koja je kao jedna od najstarijih državnih institucija u Kneževini Srbiji osnovana još 1831. godine, bila je poverena arhitekti Dragiši Brašovanu. Zgrada je sagradjena izmedju 1936. i 1940. godine na prostoru kompleksa urbane, industrijske i saobraćajne zone kod „Mostara“. Koncipirana je kao višespratni objekat, razudjene osnove, na kojem je prvi put u beogradskoj arhitekturi primenjen armirano-betonski skeletni sistem konstrukcije. Gradacija volumena ostvarena je uravnoteženim rešenjem donjih partija pročelja, preko naglašenog odnosa vertikala i horizontala viših spratova, do skladnog završetka u vidu staklenog poluvaljka na vrhu objekta. Ritmično prožimanje horizontalnih i vertikalnih površina u spoljnoj obradi predstavlja prepoznatljiv izraz Brašovanovog modernističkog postupka. Ovim izuzetnim graditeljskim ostvarenjem Brašovan se, više nego bilo kojim delom do tada, približio duhu evropske moderne arhitekture. Nastala u vreme stvaralačkog vrhunca arhitekte Dragiše Brašovana, zgrada Državne štamparije predstavlja jedno od antologijskih dela srpske moderne arhitekture.

Službeni list grada Beograda br. 26/92