Nepokretna kulturna dobra na teritoriji opštine „LAZAREVAC“

KULTURNA DOBRA OD IZUZETNOG ZNAČAJA

Spomenici kulture

  • Spomen crkva u Lazarevcu, (Rešenje Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture br. 620/4 od 7.11.1966(; Kulturno dobro od izuzetnog značaja, (Odluka, „Sl. glasnik SRS“ br. 14/79)
KULTURNA DOBRA OD VELIKOG ZNAČAJA

Spomenici kulture

KULTURNA DOBRA

Spomenici kulture

Arheološka nalazišta

DOBRA KOJA UŽIVAJU STATUS PRETHODNE ZAŠTITE

Graditeljski objekti

  • Sakralna arhitektura Kolubarsko-Posavskog namesništva, Baroševac – Ivanjdanska 51B, Junkovac – Milića Jakovljevića Solunca 2, Čibutkovica – Lazarevački drum 20, Brajkovac – Dravka 4, Vreoci – Velimira Stepanovića 62, Šopić – Prolećnog cveća 3

NEPOKRETNOSTI U POSTUPKU UTVRĐIVANjA ZA KULTURNO DOBRO
(mere zaštite na navedenim nepokretnostima primenjivaće se tek nakon što Vlada RS donese akt o utvrđivanju, koji se objavljuje u “Službenom glasniku RS”)

Graditeljski objekti

  • Crkva brvnara Svetog Georgijau Brajkovcu
  • Crkva brvnara Svetog Vavedenja Presvete Bogorodice u Vreocima
  • Crkva Svetog Arhanđela Gavrila u Šopiću
  • Čarobni vrt Bogosava Živkovića u Leskovcu