Spomenik kulture

Kneza Miloša 22, Savski venac

link na mapu

Palata Ministarstva finansija Kraljevine Jugoslavije, danas zgrada Vlade Republike Srbije, sagradjena je izmedju 1926. i 1928. godine. Prvobitni projekat zgrade, kao i njena kasnija dogradnja trećeg sprata iz 1938. godine, povereni su arhitekti Nikoli Krasnovu, kome pripada najznačajnije mesto medju ruskim arhitektama koji su radili u Beogradu izmedju dva rata. Zgrada je koncipirana kao reprezentativni objekat sa osnovom u obliku nepravilnog kvadrata i unutrašnjim dvorištem. Raščlanjenost fasada, oblikovanih u duhu akademizma, postignuta je masivnim pilastrima, smeštenim izmedju prozora prvog i drugog sprata. Naglašeni istureni venci, okviri prozora i pilastri sa prstenastim ojačanjima daju fasadi plastičnu živost i monumentalan efekat. Najraskošnije je rešen ugaoni deo zgrade, čiji je vertikalizam potenciran kupolom na čijem vrhu se nalazi bronzana skulptura – personifikacija Jugoslavije. Ovu skulpturu, kao i slobodne statue Plodnosti sa rogom izobilja, Zanatstva, Industrije i Merkura na fasadama gradjevine, izradio je vajar Djordje Jovanović. Izbor motiva i simbolike fasadne skulpture odredjen je delatnošću institucije kojoj je objekat namenjen. Palata Ministarstva finansija Kraljevine Jugoslavije predstavlja antologijsko delo beogradske akademske medjuratne arhitekture i najznačajnije ostvarenje arhitekte Krasnova.

Službeni glasnik RS br. 32/01