Spomenik kulture

Vasilija Gaćeše 2, Savski venac

link na mapu

Kompleks manastira Vavedenje čine crkva Presvete Bogorodice i konak, podignuti 1937. kao zadužbina beogradske dobrotvorke Perside R. Milenković. Crkva je sagradjena prema projektu arhitekte Petra Popovića, jednog od prvih zagovornika srpskog nacionalnog stila u savremenoj srpskoj arhitekturi. Osnova crkve je u obliku upisanog krsta sa centralnom kupolom na preseku i četiri manje kupole izmedju krakova krsta. Petokupolno rešenje ukazuje na uzore preuzete iz srpske srednjovekovne arhitekture XIV veka. Na istočnom delu hrama nalazi se prostrana, iznutra polukružna, spolja petostrana apsida, iz koje se ulazi u bočne pravougaone prostorije – djakonikon i proskomidiju, dok je na zapadu priprata sa horom. Od ukupno tri portala najraskošnije je obradjen onaj na zapadnoj fasadi sa širokim prilaznim stepeništem. Glavni dekorativni ukras fasada čine uski jednodelni prozori, rozete i velike trifore na severnoj i južnoj strani. Zidana oltarska pregrada sažetog oblika ima uobičajeni raspored ikona, a zidne slike izvedene u tehnici al seco rad su akademskog slikara Dušana Mihailovića iz perioda 1973-1985. Pored svojih arhitektonskih vrednesti, crkva manastira Vavedenja predstavlja uspešan primer povezivanja sakralnog objekta sa savremenim razvojem grada i njegove okoline.

Službeni glasnik RS br. 115/05