Spomenik kulture

Kneza Miloša 24-26, Savski venac

link na mapu

Palata Ministarstva šuma i ruda i Ministarstva poljoprivrede i voda, danas zgrada Ministarstva za inostrane poslove, jedan je od najreprezentativnijih objekata podignutih u Beogradu između dva rata. Prema projektu arhitekata Dragiše Brašovana i Nikole Nestorovića iz 1923. godine zgrada je sazidana do prvog sprata, ali je 1926. godine završetak poslova poveren arhitekti Nikoli Krasnovu, koji je zadržao osnovni oblik građevine i izradio nacrt fasade i enterijera. Zgrada je završena 1928. godine. Kompoziciono rešenje zgrade, zasnovano na uravnoteženim odnosima svih elemenata, potvrđuje suverenost akademskih oblika u izgradnji javnih objekata Beograda u periodu između dva svetska rata. Razuđenost fasada ostvarena je ritmičnim nizom prozora, istaknutim krovnim vencem i balustradama, bogatom fasadnom plastikom i naglašavanjem ugaonih delova raskošnim kupolama. Slobodna skulptura i reljefi izrađeni u bronzi i veštačkom kamenu prema nacrtima poznatih vajara Dragomira Arambašića, Živojina Lukića i Petra Palavičinija, simbolizuju delatnosti vezane za nadležnosti ministarstava smeštenih u ovoj zgradi. O rasporedu fasadne plastike brinuli su arhitekta Nikola Krasnov i vajar Đorđe Jovanović. Na vrhovima kupola nalaze se personifikacije Šumarstva i Žetelaštva a na fasadi su smeštene alegorijske figure Stočarstva, Poljoprivrede i Vinogradarstva.

Službeni glasnik RS br. 32/01