Nepokretna kulturna dobra na teritoriji opštine “SOPOT”

KULTURNA DOBRA OD VELIKOG ZNAČAJA

Spomenici kulture

KULTURNA DOBRA

Spomenici kulture

DOBRA KOJA UŽIVAJU STATUS PRETHODNE ZAŠTITE

Graditeljski objekti

  • Sakralna arhitektura Kosmajskog namesništva, Ropočevo – Ul. Laze Ivanovića 1, Mali Požarevac – Ul. Srećka Jovanovića 9, Rogača – Ul. Bratstva i jedinsta 2a, Nemenikuće – Ul. Milovana Vidakovića 42, Popović, Tresije – podnožje Kosmaja

 

NEPOKRETNOSTI U POSTUPKU UTVRDjIVANJA ZA KULTURNO DOBRO

Graditeljski objekti

  1. Crkva Svetih Apostola Petra i Pavla u Nemenikućama
  2. Stara kuća Ilije Sirkovića u Drlupi
  3. Stara kuća Alekse Petrovića u Slatini
  4. Sopotske crkve, na katastarskim parcelama 1667 KO Mali Požarevac; 2189 KO Nemenikuće; 513 KO Popović; 846 KO Rogača; 1765/1 KO Sopot; 98/8 KO Rogača