Nepokretna kulturna dobra na teritoriji opštine „SOPOT“

KULTURNA DOBRA OD VELIKOG ZNAČAJA

Spomenici kulture

KULTURNA DOBRA

Spomenici kulture

DOBRA KOJA UŽIVAJU STATUS PRETHODNE ZAŠTITE

Graditeljski objekti

  • Sakralna arhitektura Kosmajskog namesništva, Ropočevo – Ul. Laze Ivanovića 1, Mali Požarevac – Ul. Srećka Jovanovića 9, Rogača – Ul. Bratstva i jedinsta 2a, Nemenikuće – Ul. Milovana Vidakovića 42, Popović, Tresije – podnožje Kosmaja

 

NEPOKRETNOSTI U POSTUPKU UTVRĐIVANjA ZA KULTURNO DOBRO
(mere zaštite na navedenim nepokretnostima primenjivaće se tek nakon što Vlada RS donese akt o utvrđivanju, koji se objavljuje u “Službenom glasniku RS”)

Graditeljski objekti

  1. Crkva Svetih Apostola Petra i Pavla u Nemenikućama
  2. Stara kuća Ilije Sirkovićau Drlupi
  3. Stara kuća Alekse Petrovića u Slatini