Javna nabavka male vrednosti
Štampanje Kataloga za 10 spomenika kulture
Javna nabavka broj: 06 /13

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

1. Pitanja i odgovori


Javna nabavka male vrednosti
Štampanje časopisa “Nasledje” br. 14
Javna nabavka broj: 05 /13

Poziv za podnošenje ponuda
Nasledje- konkursna dokumentacija

1. Pitanja i odgovori
2. Pitanja i odgovori


1. Izvodjenje radova na sanaciji i investicionom održavanju kuće i ambara u okviru kompleksa rodne kuće vojvode Stepe Stepanovića u Kumodražu
Otvoreni postupak
Javna nabavka broj: 04 /13

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Skice i fotografije

1. Pitanja i odgovori
2. Pitanja i odgovori