Javna nabavka male vrednosti

Štampanje časopisa „Nasledje“ br. 15
Javna nabavka broj: 14/14

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti

Štampanje Kataloga za 10 spomenika kulture
Javna nabavka broj: 13/14

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti

Izvodjenje radova na pripremi i uredjenju terena na Spomen obeležjima iz oslobodilačkih ratova Srbije 1912-1918, u okviru radova na investicionom održavanju
Javna nabavka broj: 12/14

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti

Izvodjenje radova na izradi pristupnih staza i obnovi zastora oko Spomen obeleža iz oslobodilačkih ratova Srbije 1912-1918, u okviru radova na investicionom održavanju
Javna nabavka broj: 11/14

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti

Izvodjenje radova na konsolidaciji spomenika, obnovi ispisa i izradi novih ploča sa ispisom na Spomen obeležjima iz oslobodilačkih ratova Srbije 1912-1918, u okviru radova na investicionom održavanju
Javna nabavka broj: 10/14

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti

Izvodjenje bravarskih radova na Spomen obeležjima iz oslobodilačkih ratova Srbije 1912-1918, u okviru radova na investicionom održavanju
Javna nabavka broj: 09/14

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti

Izvodjenje radova na restauraciji kamenih spomenika na Spomen obeležjima iz oslobodilačkih ratova Srbije 1912-1918, u okviru radova na investicionom održavanju
Javna nabavka broj: 08/14

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti

Nabavka električne energije za potrebe Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda za period od godinu dana
Javna nabavka broj: 07/14

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti

Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda za period od godinu dana
Javna nabavka broj: 06/14

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori
4. Pitanja i odgovori
5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti

Nabavka električne energije za potrebe Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda za period od godinu dana
Javna nabavka broj: 05/14

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori
4. Izmene konkursne dokumentacije
5. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
6. Pitanja i odgovori
7. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke


Javna nabavka male vrednosti

Fizičko-tehničko obezbedjenje i protivpožarna zaštita u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Kalemegdan 14 u Beogradu na period od godinu dana
Javna nabavka broj: 03/14

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti

Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda za period od godinu dana
Javna nabavka broj: 04/14

1. Poziv za podnošenje ponude
2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori
4. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke


Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Izvodjenje dodatnih – nepredvidjenih radova na sanaciji i investicionom održavanju kuće i ambara u okviru Kompleksa rodne kuće vojvode Stepe Stepanovića u Kumodražu

1. Obaveštenje o pokretanju postupka
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora


Javna nabavka male vrednosti
NABAVKA GASNOG ULjA EKSTRA LAKO EVRO EL
Javna nabavka broj: 01/14

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 01-lož ulje