PDF program konferencije – ćirilica

PDF program konferencije – latinica

U ponedeljak 27. maja 2019. godine sa početkom u 10 sati u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Kalemegdan Gornji grad 14, održaće se deseta naučno-stručna konferencija sa medjunarodnim učešćem „Kulturno nasledje-rizici i perspektive“.

Cilj konferencije je da se razmotre i identifikuju rizici kojima je kulturno nasledje izloženo, ukaže na najugroženije kategorije i svojstva nasledja, razmene teorijska i praktična saznanja kako se oni mogu ublažiti; sagledaju mogućnosti unapredjivanja odnosa društva prema nasledju i primeni proaktivnih mera. Krajnji cilj je podizanje nivoa svesti svih učesnika o vrednostima kulturnog nasledja za društvo, pretnjama sa kojima je suočeno i merama koje treba preduzeti kako bi se vrednosti nasledja očuvale i predale budućim generacijama.

Spoznaja rizika, uzroka njihovih pojava i posledica koje prouzrokuju, bitan je uslov za sprečavanje mogućih šteta po kulturno nasledje. Sprečavanje mogućih šteta zavisi od blagovremene i valjane procene rizika i primene odgovarajućih procedura i mera. Analiza prošlih dogadjaja, stranih i sopstvenih, pomaže u boljem i sveobuhvatnijem razumevanju rizika i pripremi adekvatnih odgovora.

Konferencija je organizovana u saradnji sa Institutom za arhitekturu i urbanizam Srbije, pod pokroviteljstvom Sekretarijata za kulturu Skupštine grada Beograda i Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Urednik konferencije je mr Svetlana Dimitrijević Marković, dipl. ing. arh, viši stručni saradnik Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

program CIR 1 program CIR 2

program LAT 1 program LAT 2