U utorak 28. maja 2019. godine u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda svečano je obeležen 59. rodjendan naše ustanove. Gostima i zaposlenima su se obratili direktor Zavoda Olivera Vučković i Andrija Mladenović, pomoćnih gradonačelnika Beograda. Oni su podsetili da je u proteklih godinu dana utvrdjeno 12 novih kulturnih dobara, od kojih je jedno prostorno kulturno-istorijska celina „Naselje Cerak – Vinogradi (Cerak 1 i Cerak 2) u Beogradu“. Obnovljen Spomenik zahvalnosti Francuskoj, završeni su radovi na rekonstrukciji i restauraciji Malog stepeništa na Beogradskoj tvrdjavi, uradjeno je Idejno rešenje i Idejni projekat rekonstrukcije, sanacije i adaptacije Umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić u Beogradu, realizovani su obimni restauratorsko-konzervatorski radovi na javnim spomenicima u okviru hitnih intervencija na teritoriji gradskih opština Stari grad, Savski venac, Zvezdara, Vračar i Palilula. Takodje, spomenuli su i da su u toku radovi na Zemunskoj tvrdjevi, kao i na Velikom stepeništu Savskog šetališta

F_1029 (11)

U cilju prezentacije i popularizacije delatnosti Zavoda priredjeno je 5 izložbi sa pratećim katalozima – „Crkvena porta u Vraniću“, „Moderna Beograda – arhitektonska baština prestonice“, „Ratni foto-reporter Rista Marjanović“, „Spomenik zahvalnosti Francuskoj-obnova“, „Hoteli i kafane grada Beograda-prepoznavanje spomenika kulture“, kao i izložba „Nikola Nestorović-portret jedne epohe“. Objavljen je 19. broj naučno-stručnog časopisa „Nasledje“, pokrenut je projekat „Mape nepokretnog kulturnog nasledja“, odštampano deset kataloga posvećenih spomenicima kulture. Nastavljeni su projekti saradnje sa osnovnim školama i predškolskim ustanovama „Nasledje za decu“ i srednjim školama „Beo Kul Gradska Tura“.

F_1029 (12)

Zavod za zaštitu spomenika grada Beograda izvršio je konzervatorski nadzor radova na sanaciji, adaptaciji i rekonstrukciji 17 objekata, velikog broja fasada, kao i veliki broj arheoloških nadzora i arheoloških iskopavanja; saradnju na izradi prostornih i urbanističkih planova kroz izradu uslova čuvanja, održavanja i korišćenja kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu i mere njihove zaštite.

F_1029 (16)

Stručni saradnici Zavoda su učestvovali na brojnim stručnim skupovima, konferencijama, okruglim stolovima i panel diskusijama, držali predavanja i vodili stručne šetnje u okviru manifestacija „Dani evropske baštine“, „Dani Beograda“, „Noć muzeja“ i „Beogradska internacionalna nedelja arhitekture“.

naslovna