Skip to Content

Blog Archives

Učešće Zavoda na konferenciji u Sarajevu

Direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Olivera Vučković jedna je od učesnika panel diskusije na Finalnoj konferenciji „Doprinos mreža OCD unapredjenju kulturnog naslijedja u BiH“ koja je trenutno u toku u Sarajevu. Tema panela je Zakonski okvir i uskladjenost sa medjunarodnim konvencijama.

0 Continue Reading →

XII naučno-stručna konferencija ,,Zaštita graditeljskog nasledja u 21. veku – izazovi i mogućnosti“

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, u saradnji sa Republičkim zavodom za zaštitu spomenika kulture, realizovao je 12. naučno-stručnu konferenciju sa medjunarodnim učešćem ,,Zaštita graditeljskog nasledja u 21. veku – izazovi i mogućnosti“. Nadovezujući se na praksu aktivnog učešća u pokretanju ključnih pitanja iz oblasti savremene konzervatorske prakse, ovogodišnja konferencija je protekla u znaku razmatranja novih pravaca, izazova i mogućnosti koje današnjica postavlja pred službu zaštite

0 Continue Reading →

Pozivnica

_

0 Continue Reading →

Program

_

0 Continue Reading →

Poziv za dostavljenje postera

Pozivamo vas da dostavite poster za učešće na konferenciji Zaštita graditeljskog nasledja u 21. veku.

0 Continue Reading →

XII medjunarodna naučno-stručna konferencija

0 Continue Reading →

Produžen rok za dostavljanje apstrakta

_

0 Continue Reading →

XI naučnostručna konferencija Zavoda

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je u saradnji sa Institutom za arhitekturu i urbanizam Srbije, 8. oktobra 2021. godine, održao XI naučnostručnu konferenciju sa medjunarodnim učešćem, u Domu omladine u Beogradu. Tema ovogodišnje konferencije je „Graditeljsko nasledje i urbanizam“ koji prati Zbornik od 50 radova i sedamdeset autora i koautora iz različitih akademskih i radnih okruženja sa ciljem da kao i do sada okupi stručnjake i saradnike iz oblasti arhitekture, urbanizma, istorije umetnosti, istorije i oblasti zaštite čija najnovija istraživanja i praksa značajno doprinose širem sagledavanju uloge graditeljskog nasledja u današenjem društvu.

0 Continue Reading →

Produžen rok

Važno obaveštenje! Produžen je rok za dostavljanje radova za konferenciju “Graditeljsko nasledje i urbanizam” do 25. marta 2021. godine.

0 Continue Reading →

Poziv na XI naučno-stručnu konferenciju

„GRADITELjSKO NASLEDjE I URBANIZAM“ – sa medjunarodnim učešćem.

0 0 Continue Reading →