U ponedeljak 27. maja 2019. godine, u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, održaće se deseta naučno-stručna konferencija sa medjunarodnim učešćem „Kulturno nasledje-rizici i perspektive“.