Spomenik braniocima Beograda 1915. godine na Dunavskom keju u Beogradu podignut je 1988. godine, predstavlja memorijal nacionalnog karaktera i poseduje umetničku i estetsku vrednost kao reprzentativni memorijalni spomenik i projekat značajnog autora- vajara Nikole Kolje Milunovića.

Kako parterno uredjenje spomenika nije u potpunosti izvedeno prema inicijalnom projektu, Zavod za zaštitu spomenika kulture izradio je idejno rešenje po uzoru na projekat Nikole Kolje Milunovića, dok je JKP „Zelenilo Beograd“ izradilo projekat i izvelo radove.

Uklanjanjem teniskih terena istočno od spomenika, koji su presecali deo postojeće obodne staze, kao i nivelacijom humke, uredjenjem travnatih površina i svih površina od lomljenog kamena, sa popravkom i dopunom istih karakteristika započeti su radovi. A potom u temenu parcele sa južne strane, prema autorskom projektu izveden je kružni plato prečnika 8 metara, sa kamenim ivičnjacima i rizlom kao zastorom. Na isti način izvedene su i obodne staze koje vode ka kružnom platou, od glavne staze šetališta. Sa spoljne strane obodne staze postavljena su četiri kandelabra, izmedju kojih se nalaze nove klupe za sedenje, kao i tri jarbola.

Spomenik braniocima Beograda 1915. godine poseduje kulturno-istorijsku vrednost kao svedočanstvo o značajnim istorijskim ličnostima i dogadjajima i prostorno-urbanističku vrednost kao markantan prostorni i likovni motiv Dunavskog priobalja a nalazi se u okviru spomenika kulture „Beogradska tvrdjava“ koji je utvrdjen za kulturno dobro od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju (Službeni glasnik SRS br. 14/79).