Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda ove godine je započeo probna arheološka iskopavanja lokaliteta Manastirište u selu Zuce, u cilju utvrdjivanja prvobitnog položaja manastira Rakovica. Projekat je finansiran od strane Ministarstva kulture i uz podršku sestrinstva Manastira Rakovica.

Nakon krčenja terena izvršeno je geofizičko snimanje, posle čega je započeto sa arheološkim iskopavanjima. Do sada su pronadjeni skeletni ostaci najmanje tri individue, arheološki pokretni materijal kao i ostaci gradjevinske strukture čija namena još uvek nije definisana.

Zbog loših vremenskih uslova rad je prekinut i biće nastavljen čim vremenski uslovi dozvole.