Na današnji dan, 24.03.1999. godine počelo je NATO bombardovanje SR Jugoslavije. Za 78 dana trajanja bombardovanja poginuo je veliki broj civila i vojnika, a teško su oštećeni infrastruktura i objekti različitog tipa i namene. U gradu Beogradu, ozbiljna oštećenja su pretrpela i kulturna dobra.

Stručnjaci Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda organizovani oko Kriznog štaba, formiranog odmah po otpočinjanju napada na Beograd, svakodnevno su obilazili stradale spomenike kulture i izveštaje prosledjivali Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulure i Ministarstvu kulture, a apele za zaštitu arhitektonske baštine, u skladu sa odrednicama Haške konvencije o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba, slali uglednim institucijama zaštite i pojedincima.

Medju porušenim ili delimično oštećenim objektima nalazili su se spomenici kulture poput Generalštaba kraljevine Jugoslavije, Kasarne VII puka, Konaka kneza Miloša, Manastira Rakovica, Crkve sv. Marka, kompleksa Garde u Topčideru. Objekti, tada sa statusom prethodne zaštite, a danas neka od njih utvrdjena kulturna dobra, kao što su Zgrada komande vazduhoplovstva u Zemunu zgrada Vlade Srbije, zgrada Ministarstva inostranih poslova, zgrada nekadašnjeg Ministarstva gradjevina, kompleks zgrada Ministarstva odbrane i Generalštaba vojske Jugoslavije, zgrada nove Vojne akademije, rezidencija predsednika SRJ, Kliničko bolnički centar „Dr. Dragiša Mišović“, zgrada nekadašnjeg Ministarstva socijalne politike i narodnog zdravlja, zgrada RTS u kojoj je poginulo 16 radnika, kao i niz drugih objekata u neposrednoj okolini koji su u većoj ili manjoj meri oštećeni prilikom napada.

Za nemerljiv doprinos koji je dao tokom agresije NATO 1999. godine u očuvanju kulturnog nasledja Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda je 2000. nagradjen Poveljom slobode.