Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, na štandu grada Beograda, i ove godine predstavlja svoju delatnost na Medjunarodnom sajmu turizma 2022. godine koji se održava u Hali 4. Beogradskog sajma od 24-27. marta.

Kulturna dobra, o kojima se Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda stara, neraskidivo su vezana za turističku ponudu našeg grada. Impresivan broj od 443 kulturna dobra – spomenika kulture, prostorno kulturno-istorijskih celina, arheoloških nalazišta i znamenitih mesta, na 17 gradskih opština u velikoj meri odredjuju izgled prestonice. Većina kulturnih dobara su obavezna mesta koja gosti Beograda posećuju i obilaze – Konak kneza Miloša, Spomenik Neznanom junaku, Saborna crkva, Hotel Moskva, Knez Mihailova ulica, Skadarlija ili Svetosavski plato.

U razgranatoj delatnosti Zavoda, značajan segment predstavlja prezentacija i popularizacija kulturnog nasledja, kao i edukacija, kako najmladjih, tako i stručne i šire javnosti. Stručna vodjenja kroz istoriju i arhitekturu Beograda, koja osmišljavaju i vode stručni saradnici Zavoda, tradicionalno su posećena tokom trajanja Dana Beograda, Dana Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Beogradske internacionalne nedelje arhitekture i Dana evropske baštine. Naučno-stručna konferencija Zavoda već jedanaest godina okuplja najeminetnije stručnjake iz različitih oblasti zaštite  kulturnog nasledja. Izložbe su sastavni deo i kruna završenog posla na obnovi i zaštiti kako pojedinačnih kulturnih dobara, tako i prostornih celina. Permanentno edukacijom, kroz programe Zavoda Nasledje za decu i Beogradska kulturaBeo Kul Gradska Tura, nasledje Beograda se približava školarcima, budućim čuvarima baštine.

Ponosni smo na to što godišnje Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda objavi veliki broj publikacija. Naučni časopis „Nasledje“, koji izlazi u kontinuitetu od 1997. godine, zahvaljujući autorskim prilozima stručnjacima iz društveno-humanističkih i tehničkih nauka, postao je nezaobilazan izvor podataka za brojne naučne radove, a od 2020. godine svrstan je u kategoriju M51-vrhunski časopis nacionalnog značaja. Pored značajnih monografskih izdanja, kako kolega iz Zavoda, tako i kolega saradnika, najomiljenije štivo su takozvani mali katalozi – katalozi kulturnih dobara, koje Zavod priprema od 2008. godine i svake godine iznedri novih 10. Ovi katalozi namenjeni najširoj publici, dvojezično, pričaju priče o Beogradu, njegovom stanovništvu, znamenitim ljudima, zgradama, dogadjajima.