Na današnji dan, 24.03.1999. godine počelo je NATO bombardovanje SR Jugoslavije. Za 78 dana trajanja bombardovanja poginuo je veliki broj civila i vojnika, a teško su oštećeni infrastruktura i objekti različitog tipa i namene. U gradu Beogradu, ozbiljna oštećenja su pretrpela i kulturna dobra.