Na ovogodišnjoj, šesnaestoj po redu Beogradskoj internacionalonoj nedelji arhitekture, stručne saradnice Zavoda za zaštitu spomenika kulture arhitekta Aleksandra Šević (zajedno sa Vesnom Mijatović, stručnim saradnikom Astronomske opservatorije) i istoričarke umetnosti Bojana Ibrajter Gazibara i Ivana Vesković vodile su stručne šetnje kroz arhitektonsko nasledje Beograda. Publici su predstaljeni naselje Cerak-vinogradi, Terazije, Sava centar i Astronomska opservatorija.

Stambeno naselje Cerak Vinogradi izgradjeno je u periodu od 1978. do 1985. godine na prostoru bez nasledjenih urbanističkih slojeva. Izvedeno je prema projektu arh. prof. Darka Marušića, arh. Milenije Marušić i dr Nedeljka Borovnice. Idejno rešenje zasnovano je na poštovanju postojeće konfiguracije tla sa blagim uzvišicama i ravnim potezima koji stvaraju utisak dinamičnog urbanog predela. Prostornu kulturno-istorijsku celinu čine stambeni objekti sa karakterističnim bojenim kosim krovom i fasadnom opekom, i objekti javne namene: osnovna škola, predškolske ustanove, Vojnomedicinski centar (VMC) i samoposluga, opitno izložbeni centar i centri susedstva. Položaj objekata prati konfiguraciju tla čime je izbegnuta šematizovanost i tipska izgradnja naselja. Na taj način prednost je data očuvanju fizionomije predela i rešenju stambenih objekata u sprezi sa prirodnim okruženjem što čitavoj celini istovremeno daje kvalikativ ekološkog naselja sa prepoznatljivim ambijentalnim karakterom.

Po nalogu kneza Miloša, čija je urbanistička politika izričito nalagala širenje Beogradske varoši van šanca prinudnim parcelisanjem prostora koji se protezao pravcem od nekadašnje Stambol kapije na Trgu Republike ka današnjoj Slaviji, počinje uredjenje prostora koji poznajemo kao Terazije. On danas ima ulogu glavnog tranzitnog „trga“ u okviru kojeg se nalaze objekti od visokog državnog značaja, stambene zgrade, ustanove kulture, hoteli, ugostiteljski objekti, javni spomenici i parkovi. Iako nema klasičan oblik trga oduvek je u svojoj istoriji bilo mesto okupljanja. Takodje, Terazije su poput Knez Mihailove ulice jedna od najstarijih i najpoznatijih gradskih ambijenata, gde se istorija i tradicija prepliću. S obzirom na to da se vezuje za srpske vladare i vladarske dinastije Karadjordjević i Obrenović, značajne pojedince i istorijske dogadjaje, kao i da su se u okviru ovog prostora nalazile i nalaze značajne institucije, ovaj prostor značajan je za proučavanje društvene istorije Srba zbog čega je utvrdjen za kulturno dobro.

Kompleks „Sava centar i Hotel Interkontinental“ je jedinstven u Beogradu zbog arhitektonsko-urbanističkih vrednosti i izuzetnog kvaliteta izvodjenja i opreme svoga vremena. Jedan je od najuspelijih i najekspresivnijih primera savremene evropske arhitekture 70-ih godina XX veka za koji su glavni projektant Stojan Maksimović i saradnici dobili Oktobarsku nagradu grada Beograda za arhitekturu 1977. godine.

Astronomska opservatorija, koja je počela sa radom 1891. predstavlja jednu od najstarijih naučnih institucija u Srbiji. Sagradjena je izmedju 1929. i 1931. godine prema projektu arhitekte Jana Dubovog, kao kompleks sa Upravnom zgradom i paviljonima u koje je smeštena astronomska oprema. Opservatorija je oblikovana u modernističkom duhu, sa elementima akademskog istoricizma karakterističnog za medjuratni period.