Prostorna kulturno-istorijska celina oko Dositejevog liceja jedan je od najstarijih i najznačajnijih gradskih prostora u Beogradu, čije je jezgro formirano krajem 18. i početkom 19. veka. Obuhvata pet blokova u opštini Stari grad, izmedju ulica Kralja Petra, Gospodar Jovanove, Kapetan Mišine, Simine, Kneginje Ljubice, Braće Jugovića, Studentskog trga i ulice Zmaja od Noćaja. U ovoj celini do danas su sačuvani prvobitni regulacioni pravci i objekti izuzetne urbanističke, arhitektonske i kulturno-istorijske vrednosti. Za neke od njih vezano je nastajanje i delovanje najznačajnijih ustanova u Srbiji iz vremena Prvog srpskog ustanka – Praviteljstvujuščeg sovjeta, kao prve ustaničke vlade, i Velike škole, kao prve više prosvetne ustanove. Za te objekte vezana su i imena izuzetnih ličnosti srpske istorije i kulture, prosvetitelja Dositeja Obradovića i Vuka Stefanovića Karadžića. Prvobitne komunikacije nasledjene u pravcima protezanja ulica svojim nazivima vezane su za imena izuzetno važnih istorijskih ličnosti iz oslobodilačkih borbi srpskog naroda: Stojana Čupića („Zmaja od Noćaja“), Filipa Višnjića, Ivana Jugovića, Jevrema i Jovana Obrenovića, Sime Nešića i Miše Anastasijevića. Arhitektonski fond ove celine odlikuje stilska i visinska raznolikost, neujednačenost i kontrast.

Očuvani su primeri islamske arhitekture, orijentalno-balkanske, sve do primera prelaza balkanske ka evropskoj arhitekturi, zatim primeri monumentalnih kuća u stilovima neoklasicizma (akademizma), romantizma, medjuratnog modernizma i objekti savremene arhitekture. Retke prizemne i jednospratne kuće dočaravaju nekadašnji ambijent stare beogradske varoši, dok brojnije, akademski i modernistički oblikovane pretežno četvorospratnice ukazuju na izuzetan razvoj Beograda izmedju dva svetska rata. U manjem broju, višespratni objekti savremene arhitekture nastali u rasponu od sedme i osme decenije 20. do početka 21. veka, u snažnom su stilskom i visinskom kontrastu prema najranije izgradjenim prizemnim kućama. U okviru ove prostorne kulturno-istorijske celine i njene zaštićene okoline odredjeni objekti su zbog svog velikog značaja i pojedinačno utvrdjeni za spomenike kulture, a grupisani su u najvećem broju duž Gospodar Jevremove ulice, koja je sačuvala trasu jednog od važnijih puteva iz vremena antike i srednjeg veka kao što su: Bajrakli džamija, Zgrada Dositejevog liceja, Božićeva kuća, Turbe šeih Mustafe, Kuća vajara Dragomira Arambašića.

Područje oko Dositejevog liceja utvrdjeno je za kulturno dobro 1989. godine, a za kulturno dobro od izuzetnog značaja 1990. godine. Pored ovih pet blokova, još dva gradska bloka izmedju ulica Zmaja od Noćaja, Cara Uroša, Gospodar Jovanove i Kralja Petra proglašena su za kulturno dobro 1999. godine i oni čine zaštićenu okolinu prostorne kulturno-istorijske celine Područja oko Dositejevog liceja.